Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Serie af begivenheder Serie af begivenheder: KINBAKU TUESDAY

KINBAKU TUESDAY

oktober 1 @ 19:00 - 22:00

KINBAKU TUESDAY 19:00-22:00
– English below –
Kinbaku Tuesdays er rebleg og hygge i allerbedste selskab.
Kom alene eller sammen med rebpartner(e) eller venner – alle er velkomne, uanset reberfaring, relationsstatus og seksuel identitet.
Singler, par og andre relationer er velkomne – med eller uden aftaler, uanset reberfaring, -niveau og -stil. Der er ingen forventninger til dit aktivitetsniveau på vores rebaftener, og det er lige så okay at komme for at socialisere og nyde stemningen, som det er at binde og lege. Alle opfordres til at bidrage til stemningen.
Du er fri til at binde/blive bundet/switche, lege og være social, som du har lyst til – afhængigt af din egen og din (reb)partners lyst og temperament.
Der vil blive bundet i en bred palette af stilarter, på alle niveauer fra nybegyndere til avanceret niveau.
Der kan bindes:
  • Alt fra det teknisk, meditativt og kunstnerisk til sanseligt, erotisk og seksuelt.
  • Blidt og/eller dominerende og alt derimellem
  • Fuldt påklædt, delvis nøgen eller nøgen
  • Eksklusivt med din egen/én reb-partner eller med andre/flere
  • Impact Play fx stearinlys, piske, klemmer osv. er også velkomne i din rebleg. Medbring eget underlag, hvis du skal lege med stearin, vædsker ell.lign.
Hvad rebene og enhver anden leg skal indeholde, aftales mellem dig og din rebpartner før/under/efter sessionen (verbalt eller non-verbalt).
På måtterne skal rebene være i fokus – også ved anden leg.
Det meste er tilladt i vores Lounge, og hvis du er i tvivl, så spørg os.
Det er afgørende for os, at alt, hvad du gør, er op til dig og dit evt. parforholds eget tempo og temperament – vi er hverken politiske, spirituelle eller religiøse.
Som altid tilbyder vi lilla armbånd, hvis du er åben for at binde med andre, uden at det behøver at strække sig til mere end et nej tak uden yderligere forklaring. Hvis du vil have en bindeaftale på forhånd, så meld dig ind i vores Kinbaku Purple FB-gruppe ved at skrive til Tanja / Namarie (FL).
De, som ikke binder, er velkomne til at sidde i loungeområdet, og socialisere og nyde synet af andre der binder. Snakken skal være lettere afdæmpet af hensyn til dem, der binder.
Vi har ingen dresscode – du kan være fuldt påklædt, helt nøgen eller alt midt imellem.

Vi har ingen struktureret undervisning til Kinbaku Tuesdays. Vi tilbyder løbende struktureret undervisning i form af endagsworkshops, holdundervisning, workshops og privatundervisning.
PRIS
DKK 100.- / € 14 pr. person
Medlemmer har gratis adgang
Ingen forhåndsregistrering
TID
19:00-22:00
Dørene er åbne hele aftenen på tirsdage.

— ENGLISH —

KINBAKU TUESDAY
Kinbaku Tuesdays are ropes in very best company.
Each Tuesday, we open up for rope practice, play and socialisation.
Come alone or along with rope partner(s) or friends – everybody is welcome, regardless of rope experience, relationship status and sexual orientation.
Couples, singles and other relations are welcome – with or without appointments, regardless of rope experience, level and style. There is no expectations for your activity level on our rope nights, and it’s just as okay to come to socialize and enjoy the atmosphere, as it is to tie and play. Everybody is encouraged to contribute to the atmosphere.
We encourage singles and others in search of a rope partner to participate, as it is an ideal opportunity to meet others who are also seeking a rope partner in a non-commital way.
You are free to tie/be tied/switch, play and socialize as you wish – depending on your own, as your partners lust and mood, and agreed between you.
There will be tied in a wide palette of styles at all levels from novices to advanced.
You may tie:
  • Anything from technical, meditative and artistic to sensational, erotic and sexual
  • Soft and/or dominant and everything in between
  • Nude, partly or fully dressed
  • Exclusively with you own/a rope-partner or with other / several due to your own desire
  • Impact play in like candles, floggers, clamps etc is also welcomed in your Rope play. [Please bring your own sheet for wet or wax play].
What the ropes and any other play should contain is agreed between you and your rope partner before/during/after the session (verbally or non-verbally).
On the mats, the ropes must be in focus – also for other play.
Most play are allowed in our Lounge, and if in doubt, please ask us.
It is crucial to us, that everything you do is due to you and your evt. relationship own pace and temper – we are not political, spiritual or religious.
As always, we offer purple wristbands if you’re open to tie with others, without it having to extend to anything more than a no thank you, with no further explanation. If you want a tying appointment in advance, join our Kinbaku Purple FB-group by writing to Tanja / Namarie (FL).
The ones not tying are welcome to sit in the lounge area, enjoy the sight of others tying and socialize. Talking should be a bit subdued for the sake of the ones being tied.
We have no dress code – you can be fully dressed, fully nude or anything in between.

There is no teaching on Tuesday nights. Structured tuition is offered at our workshops, classes, courses and private tuition.

 

FEE
DKK 100.- / € 14 per person
Members free admission
No pre-registration

 

TIME
19:00-22:00.
Doors are open all night on Tuesdays

Detaljer

Dato:
oktober 1
Tidspunkt:
19:00 - 22:00
Serie:
Begivenhed Kategori:

Arrangør

Kinbaku Lounge
E-mail
info@kinbakulounge.dk